marți, 20 iulie 2010

Jaful Romaniei - episodul 2

Rata înaltă de acumulare, variind între 23% şi mai mult de o treime - 33% din PIB, a contribuit efectiv la dezvoltarea accentuată a întregii economii, a avuţiei naţionale, la creşterea volumului fondurilor fixe şi a multor investiţii, la creşterea ponderii populaţiei ocupate şi, implicit, a volumului fondurilor bugetelor de stat şi de asigurări sociale, a nivelului de trai al populaţiei.
Numai în Bucureşti, înainte de 1989, s-au construit: Casa Scînteii, Casa Poporului, cu toate ministerele care o înconjoară (impunătoare ca arhitectură, unică în Europa ca mărime, proiectată, construită cu specialişti, muncitori şi materiale numai din România), marele Complex Expoziţional de la Casa Scînteii, Opera Română, Sala Palatului, Teatrul Naţional, Muzeul de Istorie Naţională, Sala Polivalentă, Palatul Copiilor, Circul de Stat, Hotelul Intercontinental, Hotelul Bucureşti, Hotelul Dorobanţi, Institutul de Microprocesoare, fabricile de locomotive şi de motoare Diesel de 450 CP - 140 CP, uzinele metalurgice, de utilaje energetice, de avioane, de elemente pentru automatizare, de radio, cinescoape şi televizoare, de maşini grele, de confecţii şi textile, de medicamente, de încălţăminte, de piese şi produse din cauciuc, Spitalele Municipal, Vitan, 23 August, Metroul (în perioada 1977-1989, reţeaua de 56 km cale dublă a fost realizată, în totalitate, pe baza unor proiecte ale specialiştilor români, cu echipamente fabricate exclusiv în ţară, şi a costat 3,4 miliarde de euro, adică 60 de milioane euro pentru 1 km de linie construită), Stadionul 23 August, Stadionul Steaua, importante baze sportive ş.a.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu