miercuri, 21 iulie 2010

Jaful Romaniei - episodul 3

În aceeaşi perioadă au mai fost construite cămine pentru copii, grădiniţe, şcoli, facultăţi, cluburi, cinematografe, hoteluri, restaurante, magazine, 21 de pieţe agroalimentare, sute de mii de apartamente (3.402.271 locuinţe în mediul urban şi 2.217.194 în cel rural). Astfel de edificii emblematice s-au realizat în toate judeţele ţării: combinate siderurgice, chimice, de petrochimie, uzine de maşini, utilaje şi instalaţii de foraj petrolier - locul 7 în lume -, şantiere navale, care au dotat Flota Comercială cu peste 300 de nave, ceea ce i-a permis României să devină, din acest punct de vedere, a 4-a ţară din lume şi a 2-a din Europa, fabrici de tractoare, de maşini agricole, de vagoane pentru marfă şi călători, de maşini-unelte, de utilaje energetice, de autoturisme, de autocamioane, de avioane şi elicoptere, de armament şi tehnică militară, de industrializare a cărnii, peştelui şi legumelor, de rulmenţi şi elemente de asamblare, lacuri de acumulare şi Centralele Hidroelectrice Porţile de Fier I şi II, Bicaz - cu salba de microcentrale de pe Rîul Bistriţa, Vidraru - cu ansamblul de microcentrale de pe Rîul Argeş, Rovinarii, Turcenii, Centrala Atomo-Electrică de la Cernavodă (cele 2 grupuri de 700 MW asigură energie electrică şi pentru export), Canalul Dunăre-Marea Neagră, pe o lungime de 64,2 km, care scurtează drumul, pe apă, spre Mare cu aproape 400 km. Prin intrarea acestei magistrale în exploatare, distanţa Rhin-Main şi Cernavodă-Constanţa se reduce cu 3000 km - de la 6.200 la 3.200 km. Au fost construite sau se aflau în curs de execuţie şi alte edificii emblematice: Transfăgărăşanul, Autostrada Bucureşti-Piteşti, mii de km de drumuri naţionale şi regionale, Podul de la Giurgeni, Canalul Galaţi-Scroviştea-Bărăgan, cu importantul lui sistem de irigaţii şi amenajări hidrografice, Canalul Bucureşti-Dunăre, cu Porturile Glina şi Olteniţa, Agigea, Constanţa II şi Midia-Năvodari, salba de hidrocentrale de pe Rîul Olt, Combinatul de Utilaj Greu de la Iaşi, sistemele de irigaţii şi alte lucrări de ameliorare pentru peste 3 milioane de hectare. Acestora li se adaugă Programul Naţional de Amenajare a Bazinelor Hidrotehnice, pentru apărarea oamenilor şi a bunurilor împotriva stihiilor naturii. Eforturile şi sacrificiile întregului popor pentru construirea şi dezvoltarea capacităţilor de producţie şi fabricarea de produse competitive se regăsesc într-o serie de date statistice semnificative. În anul 1989, în România se producea o gamă diversă de mărfuri, dintre care menţionăm: energie electrică - 64.309 mil. kwh; ţiţei extras - 11,511 mii tone; benzină - 4.667 mii tone; motorină - 8, 435 mii tone; gaz metan extras - 22.222 mil. mc; oţel brut - 14.411 mii tone; tractoare - 17.124 bucăţi; locomotive - 276 bucăţi; autoturisme - 144 mii bucăţi; autocamioane - 13.515 bucăţi; medicamente - în valoare de 150 mil. euro; ciment - 13.265 mii tone; mobilă - 434 mil. euro; ulei comestibil - 248 mii tone; carne - 993 mii tone; preparate din carne - 279 mii tone; lapte pentru consum - 5.629 mii hl.; brînzeturi - 81.652 tone; zahăr - 717 mii tone.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu