joi, 22 iulie 2010

Jaful Romaniei - episodul 4

Evoluţa stării sociale în România a cunoscut un trend pozitiv. Iată situaţia din 1989:
* Populaţie - 23.151.600 locuitori;
* Populaţia ocupată - 10.946.000 persoane, din care: în industrie - 4.169.000; agricultură - 3.012.000; construcţii - 767.000; comerţ - 649.000; învăţămînt - 373.000; sănătate - 292.000; administraţie - 51.000; alte ramuri - 1.630.000. Total salariaţi - 7.997.000 persoane;
* Pensionari - 3.347.000 persoane;
* Populaţia şcolară - 5.036.000 persoane.
În anul 1989, aproape 49% din totalul populaţiei era ocupată în diferite ramuri ale economiei naţionale; se asigurau locuri de muncă pentru toate persoanele apte, corespunzător pregătirii profesionale; bugetul asigurărilor pentru pensii era excedentar, fiind susţinut de 8 milioane de salariaţi. România nu avea datorii externe, iar în fondul valutar se înregistra un sold de 247 milioane de dolari. În plus, creanţele externe, împreună cu mărfurile pentru export, aflate în curs de expediere, şi cu excedentul bugetar al anului 1989, furnizau un fond valutar de peste 15 miliarde de dolari.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu